Duygularınızı yazın, hastalıktan kurtulun

Kirk insanlara düşüncelerini, duygularını, yaşadıkları jurnal olaylan veya günlüklerine elde etmek istedikleri herhangi bir şeyi nasıl kaleme alacaklanm öğretmektedir. Öğretmen olmayan Kirk bir has­tanede çalışmaktadır.

“Rahatsızlık ve travmatik olaylarla ilgili duyguların kaleme alın­ması hastanın olanlan kabul etmesine, onunla başa çıkmasına yar­dımcı olarak içinde bulunduğu stresi ve uykusuzluğu azaltır. Be-denlerindeki gerginlik yaratan psikolojik unsurlan değiştirerek sağlıkla­rını düzeltebilirler.

“İnsanların kendi iç seslerine kulak verecekleri bir yere gerek­sinimleri vardır. Yazmak, diğerlerinden gelecek bir yanıta bağımlı almak yerine, insanın içindeki ürkütücü sorulara yanıt bulmasına asistan olur. Yazarak güç kazanırsınız,” diyor Kirk.
Ne nesil bir günlük tutarsanız tutun kurallar defalarca aynıdır: yani, yoktur. “Dilbilgisi dersinde olmadığınızı aklınızdan çıkarmayın,” di­yor Kirk. “Noktalamalara, dilbilgisine hatta hecelemelere bile abes ve­rin. Tuttuğunuz bu günlükten size kimse anekdot vermeyecektir. Okulda değilsiniz. Günlüğü salt kendiniz için tuttuğunuzu sakın unutmayın.”

Kirk günlük tutmaya saat tutarak başlamayı önermektedir. Kirk’in önerisi doğrultusunda kişinin o sırada aklına ne gelirse gel­sin minimum sekiz dakika süresince yazmasını gerektiğidir. “Günlük si­zin için her gün telefonlaştığınız ya da birlikte kahve içtiğiniz bir arkadaş kimliğine bürünmelidir.”

Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir araştırmada astım ya da romatizma gibi kronik hastalıkları olan kişilere haftada bir defa bir saat boyunca yaşamlarına iliş­kin duygularını yazmaları önerilmişti. Günlük tutmaya başla­dıktan aylar sonra hastaların yüzde 47′sinde şikâyetlerinde azalma ve maddi bir iyileşme görülmüştür.

Leave a Reply